Teleradyoloji Nedir?Radyolojik tetkiklerin değerlendirilmesi amacıyla kurulan Protek Sağlık Bilişim A.Ş. Radyoloji Değerlendirme Merkezi hizmetine başlamıştır. Bu merkezde hastaların radyolojik tetkik istemleri, sağlık tesisi otomasyon programından ilgili branş veya acil hekimi tarafından parametrelere göre değerlendirilmesi yapılmaktadır. Hizmet sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılması, dijital hastane kavramının oluşturulması, tıbbi görüntüleme alanında uzman sıkıntısının hafifletilmesi, kompleks vakalarda konsültasyon hizmetinin alınabilmesi ve hekimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması amaçlanmıştır. İletilen görüntüler tanımlanan iş akışlarına göre otomatik olarak alıcı hastanedeki görüntüleme ve raporlama iş istasyonuna gelir, konsültasyon doktor, gelen görüntüyü inceleyerek raporu yazdıktan sonra gönderici hastanedeki iş istasyonuna ulaştırmaktadır.

Radyoloji uzmanı istihdam edilemeyen noktalara raporlama hizmeti vererek radyoloji hizmeti sunumunun geniş bir alanda verilmesine de olanak sağlanmaktadır. Bekleme süresi uzun olan hastanelere raporlama hizmeti sunarak rapor bekleme süreleri ortadan kaldırılacaktır. Türkiye’nin bir ucundaki ilde film çektiren hastaların sonuçları, gerektiğinde bir başka ilde hekim tarafından görülebilecektir.

Protek, hizmet sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanmanızı sağlıyor.Teleradyoloji; yeterli radyolog bulunmayan hastaneler için uzaktan uzman radyolog tarafından rapor hizmeti sunmaktır. Bu merkez sayesinde radyolojik görüntülerin incelenmesi ve raporlanması işlemi sağlanabilir. Faydaları ekonomik açıdan çok insan sağlığı açısından bakıldığında tüm maliyetlerin önüne geçmektedir. Aynı zamanda merkezde birçok radyolog bulunduğu için aynı görüntü birçok hekimden görüş alma imkanı sunmaktadır.

Tıbbi görüntüleme çalışmalarından elde edilen verilerin, bir radyolog tarafından analiz ve inceleme yapılabilmesi için uzak bir noktaya iletilmesi uygulamasıdır.

• Teleradyoloji, Radyoloji uzmanının test sonuçlarını yorumlayabilmesi için hasta ile fiziki olarak aynı ortamda bölgede olması zorunluluğunu ortadan kaldırır.
• Yüksek nitelikteki uzmanın zaman ve mekandan tasarruf ederek Nappacs sayesinde daha fazla analiz ve inceleme yapmasına olanak sağlamaktadır.

• Nappacs sayesinde acil durumlarda radyoloji uzmanına erişim sağlaması açısından insan sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

• Hasta bir radyoloji teknisyeni nezaretinde görüntüleme işlemi yapılır. Yapılan çalışma sonucunda elde edilen görüntü aktarım için paketlenir ve radyoloji uzmanının dijital ortamda erişebileceği birime Nappacs server ile internet veya network üzerinden aktarılır.