RAD GLASSGÖZ BAKIŞ TABANLI RADYOLOJİ SİSTEMİPROFESYONEL KULLANIMDA RADGLASS

Kurulu PACS sistemine kolayca entegre edilebilir. Kullanıcının rapor okuma sırasında tam zamanlı göz takibini yapar ve kaydeder. Sadece rapor okuma detayları ile sınırlı kalmayarak kullanıcının göz kapatıp açma sürelerini ve klavyeye/fareye baktığı süreleri de analiz ederek kayıt altına alır. Kaydedilen bakışlar daha sonradan izlenebilir, bakışların yoğunluklu noktası izdüşüm haritası olarak sistem tarafından çıkarılır.

EĞİTİMDE RADGLASS

Radyolog eğitimlerinde farklı kullanıcılar(uzman, öğrenci vb.) tanımlamaya imkan tanır. Göz Bakış Hareketlerinin Karakteristiği, Odaklanma(Fixation), Sıçrama(Saccading) Görsel dikkat farklılığı (vısual attentıon), Görsel arama desenleri (search patterns), Görsel arama stratejilerinin öğretilmesi gibi eğitim tabanlı ihtiyaçları karşılar ve kaydeder.