PET-CT Nedir?PET/CT; organlar hakkında metabolik ve anatomik bilgiyi bir arada elde etmeyi sağlayan PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) ve CT (Bilgisayarlı Tomografi) cihazlarının bir araya gelmesiyle oluşmuş bir görüntüleme yöntemidir. Başta kanser tanısı ve tedavisinin izlemesinde kullanılan PET CT yöntemi kanserin yanı sıra onkolojik hastalıkların, kalp krizinin, epilesinin ve alzheimerın teşhis ve tedavisinde de kullanılmaktadır.

PET-CT Avantajları Nelerdir ?


Hastalıkların vücutta hangi doku ve organları etkiletiğinin göstermekle kalmaz, hastalığı oluşturan hücrelerin canlılığını da tüm vücudu tarayarak saptayabilir. Böylece hastalığın aktif olup olmadığını da değerlendirmek mümkün olur. Tedaviye ne kadar yanıt alındığını anlamayı sağlar.

PET-CT Nasıl Uygulanır?


En yaygın olarak kullanılan yöntem radyoaktif Flor 18 glikoz (şeker) ile bağlı glikoz damar yolu ile verilmesi ve tüm vücudun taranmasıdır. Şekeri yüksek oranda kullanan kanserli doku, kalp kası, beyin dokusu gibi alanlarda tutulması ve bunun PET/CT cihazı ile saptanması temeline dayanır.

PET-CT nerelerde kullanılır?Kanser
​• Kanser şüpheli kitlelerin kanser dışı hastalıklardan ayırt edilmesine yardımcı olur.
• Kanser kuşkulu kitlelerin aktif ve canlı alanlarından parça alınmasında yol göstericidir.
• Kökeni bilinmeyen kanserlerin saptanmasında faydalıdır.
• Kanser tanısı konulduktan sonra yayılımının saptanmasında en başarılı yöntemdir.
• Kanserli hastaya doğru tedavi yaklaşımını belirlemede, gereksiz girişimleri veya ameliyatları engellemede önemli rol oynar.
• Kanser ilaçlarının etkinliğinin belirlenmesine katkı sağlar.
• Kanser tedavisi sonrası yanıt durumunu belirlemede önemlidir.
• Işın tedavisinin doğru planlanmasına katkı sağlar.
• Kanserde nüksü kuşkusunu aydınlatır.
• Işın veya ameliyat gibi tedaviler sonrası oluşan değişikliklerin gerçek hastalık durumundan ayırt edilmesinde önemli yeri vardır.

Kalp Hastalıkları
• Kalp kasında canlı doku varlığını saptar.
• Kalp damar değişimi ameliyatından (by-pass) yarar görülüp görülmeyeceğini öngörür, tedavi kararında yol göstericidir.

Beyin Hastalıkları
​• Sara hastalığına yol açan odağın belirlenmesinde yardımcıdır.
• Ameliyat edilebilen sara hastalarında hastalıklı alanı saptayarak cerraha yol gösterir.
• Bunama (Alzheimer) hastalığının erken saptanmasını sağlar.
• Bunamaya yol açan hastalıkları birbirinden ayırt etmede yararlıdır.

Diğer Hastalıklar
Enfeksiyon (mikrobik), inflamasyon, granulomatöz (sarkoidoz), otoimmun (IgG ilişkili hastalık) gibi hastalıklar, nedeni bilinmeyen ateş.