Nükleer TıpNükleer Tıp ve PET-CT Tetkiklerinin Raporlanması


Protek Sağlık Bilişim A.Ş. Nükleer Tıp ve PET-CT tetkiklerinizi üstün teleradyoloji altyapısı ile raporlandırmaya başlamıştır.
Protek Sağlık Bilişim A.Ş anlaşma yaptığı merkezlerde çekilen CT, MR ,CR, Nükleer Tıp ve PET CT veya dijital röntgen gibi akla gelen tüm radyolojik incelemelerin ve raporlarının dünyanın her yerinden internet üzerinden görüntülenmesi , raporların pdf ve word uzantılı indirilmesi imkânı sunmaktadır.

Nükleer Tıp Nedir?


Nükleer Tıp ve Tarihçesi
Nükleer Tıp, hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif ilaçları (radyofarmasötik) kullanan bir tıp disiplindir. Sintigrafik tetkikler ile çeşitli hastalıkların tanısı için organların fonksiyonları fizyolojik olarak görüntülenmektedir.

Günümüzde ,neredeyse 100 kadar farklı nükleer görüntüleme çeşidi vardır ; nükleer tıp yöntemleri ile görüntülenemeyen herhangi bir ana organ veya sistem mevcut değildir.

Halen ülkemizde üniversitelerde, büyük illerin devlet ve sigorta hastaneleri ile bazı özel merkezlerde hizmet veren nükleer tıp bölümlerinde hemen her organ sistemiyle ilgili hastalıklarda fonksiyon (işlev) görüntülemesi yapılmaktadır. Bu merkezlerde yapılan tanısal tetkikler tiroid, kemik, kalp, böbrek ve diğer birçok organın ve hastalığın sintigrafik görüntülenmesi olup aynı zamanda tiroid hastalıkları başta olmak üzere bazı tumor ve enflamatuar hastalıkların tedaviside yapılmaktadır.

Nükleer Tıpta Sık Kullanılan Teknikler
Planar Görüntü; organın iki boyutlu görüntüsü ve fonksiyonu hakkında bilgi verir.

SPECT; organın üç boyutlu görüntüsü ve fonksiyonu hakkında bilgi elde edilir.

PET; spesifik bir organ ,tümör veya herhangi bir aktif metabolik alanda fonksiyon hakkında bilgi verirken aynı zamanda üç boyutlu görüntüleme sağlar.

Nükleer Tıbbın Kullanım Alanları

• Bazı felç hastalıklarında felc tanısının konulmasında
• Bunama tanısında
• Beyin – boyun damar ameliyatlarının değerlendirilmesi için
• Ameliyatı planlanan epilepsi (sara ) hastalarında
• Bazı tümörlerin yerinin gösterilmesi
• Tümörlerin evrelenmesi
• Tümörlerde sıçrama olup olmadığının değerlendirilmesi
• Kanserli kemiklerdeki ağrının tedavisi
• Gizli kırıkların gösterilmesi
• Kemik enfeksiyonları
• İdrar yollarında tıkanıklıkların gösterilmesi
• Böbreklere idrar kaçışı olup olmadığının araştırılması
• Böbrek enfeksiyonlarının araştırılması
• Koroner arter hastalıklarının tanısı
• By-pass cerrahisi olanların değerlendirilmesi
• Bazı hipertansiyon hastalarında hastalığın nedeninin araştırılması için
• Böbrek transplantasyonlarında hastaların takibi
• Pulmoner emboli ( akciğerlerde kan pıhtılaşması ) tanısı
• Guatr hastalıkları
• Çeşitli yemek borusu ve mide hastalıkları
• Safra kesesi hastalıkları
• Bağırsak kanamaları
• Gizli enfeksiyon şüphesi
• Lenf yollarının incelenmesi
• Göz yaşı yollarının incelenmesi
• Tükrük bezlerinin fonksiyonlarının incelenmesi
• Çeşitli radyofarmasötiklerle değişik tümörlerin görüntülenmesi
• Vücuttaki gizli enfeksiyonların araştırılması