NapRisRIS-NapPacs sistemleri ile kağıtsız, filmsiz, daha hızlı ve hata oranı minimum olan, bilgiye en hızlı şekilde kalite kaybı olmadan ulaşılabilen, daha az masraflı bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

Kritik bilgiye acil durumlarda hızlı ulaşmak
Tetkiki yapan radyolog ve raporlama yapan klinisyenler tarafından iş akışının hızla ilerlemesinin sağlanması,

Filmlerin depolama maliyetlerinin ortadan kaldırılması
Web sunucuları aracılığıyla diğer kurumlara görüntü transferine olanak sağlamaktadır.

Dijital dönüşüm tüm cihazlarda standart olarak DICOM formatında çıktı oluşturmaktadır. DICOM tıpta görüntü alanında haberleşmeyi sağlayan bir standarttır.

Radyoloji Bilgi SistemleriBu işlemler hastanın çekimi yaptırdığı günde raporu yazılmaktadır.

• Rutin hasta hastaneye gider. Hekim gerekli istemleri isteyerek görüntüleme birimine yönlendirir.
• Hasta çekim için görüntüleme merkezine gider. Merkezde teknisyen istenen istemler doğrultusunda çekim yapar.
• Çekilen görüntü otomatik olarak NapPacs Server düşmektedir.
• Hasta, hekimin sistemine düşünce. Hastanın NapPacs daki görüntü incelenip ses kaydı oluşturulmaktadır.
• Görüntü okununca rpt ye, görüntünün ses kaydı gelmekte. Ses kayıdını rpt rapora dönüştürmekte.
• Hastanın raporu yazılınca hastanenin sistemine otamatik olarak düşmektedir.
• Raporu yazılan hasta sisteme otomatik olarak düşmektedir. İstem yapan hekim ProtekRapor dan raporu görmekte. Hasta istediği taktirde raporun pdf veya word şeklinde indirip çıktı alınabilmektedir.

Raporlama hizmeti için kurulum gerektirmeden web üzerinden erişilebilmektedir. Web uygulaması sade ve kullanımı oldukça kolaydır. Mobil cihazlarla uyumlu bir arayüzü bulunmaktadır.

DICOM Viewer (Rapor Düzenleme Onaylama):


DICOM Viewer sayesinde görüntülerin web üstünde görüntüleme. Hastanın yazılan raporunu onaylayıp veya onayını kaldırma imkanı sunmaktadır.

Ses Kaydı:


Her hastanın raporunu okuyan hekimin ses kaydı sisteme yüklenmektedir. İstem yapan hekim istediği taktirde ses kaydını dileme olanağı da sunmaktadır.

Rapor Şablonu Tanımlama Düzenleme:


Yazılım ekibi tarafından gerekli şablonlar sisteme tanımlanmakta. Kullanıcılar ihtiyaç doğrultusunda gerekli gördüğü şablonlarda çalışmakta.

Doktor Bazlı Rapor Şablonu Düzenleme:


Önceden eklenmiş şablonların gerekli gördüğünde hekim tarafından düzenleme imkanı sunmakta.

Kullanıcı Rolleri Yetkilendirme:


Admin, kullanıcılara yetki verebilme yada verileri kısıtlama yetkisine izin vermektedir.

Firma istatistikleri:


Firma için belirlediğimiz tarihler aralıklarda kaç tane çekim yaptığı bu çekimlerin kaçı MR, CT olduğunu görme imkanı sunmakta. Günlere göre rapor dağılımı istatistiklerini vermektedir.

Faturalandırma (aylık firmaya bazlı):


Kesilen faturadaki hastaları göstermekte. HBYS ye aktarma tarihi, çekim tarihi, raporun yazıldığı tarihi vb bilgileri vermekte.

Rapor indirme (pdf, word formatlarında):


Yazılan raporları Pdf, Word formatında indirme imkanı sunmaktadır. Hasta seçilip tek tek indirme imkanın yanında toplu indirme imkanı da vermektedir.

Toplu olarak raporları indirme:


Kullanıcının belirlediği tarihler arasındaki yazılmış raporları toplu olarak indirme imkanı sunmaktadır.

Raporları Excel’e aktarma:


Bu sayede acil mi rutin mi olduğunu görmemizi sağlar. Sekreterin, DR’nin kim olduğunu görmemizi sağlamaktadır. HBYS ye aktarılıp aktarılmadığını görme olanağı sağlamaktadır. Hangi hastaneden geldiğini göstermektedir. Raporları pdf olarak görüntüleme: Raporu pdf formatıyla indirme imkanı sunmaktadır.

Protek Chat:


Raporlama programında chatleşme özelliği sunulmaktadır. Sistemde online olan belirlenen kullanıcıların kendileri arasında iletişimi kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.Böylece en hızlı şekilde teknik desteğe ulaşılabilecektir.

Chat , Video konferans ile raportorlerle ile iletişim sağlama:


Hastanın eski raporlarını görüntüleme: Hastanın önceden yazılmış raporları görme imkanı sunmakta. Bu sayede hastalığın önceki ile şimdiki arasında karşılaştırma imkanı sunmakta.

Hastaya istem girme, acil işaretleme, anamnez bilgisi kaydetme:


Hastada bir görüntüden birden fazla rapor yazması istenilmesi durumunda istem girilme olanağı sunmaktadır. Anamnez ise daha dikkatli bakılması gerektiğini düşünüldüğünde onu okuyan hekime belirtmek için kullanılmaktadır.

 

Raporlama


Radyoloji bölümü tıbbi görüntülemelerin gerçekleştirildiği ve raporların yazılarak tanı koyma işleminin yapıldığı, hastanelerin en yoğun bölümlerinden biridir. Görüntülerin oluşumu ve rapor yazma gibi uzun ve zor bir süreç nedeniyle hastanenin diğer bölümlerinden farklı bir bilgi sistemine ihtiyaç duyar. Raporlama hizmeti için kurulum gerektirmeden web üzerinden erişilebilmektedir. Web uygulaması sade ve kullanımı oldukça kolaydır. Mobil cihazlarla uyumlu bir arayüzü bulunmaktadır.

Rapor yazma kısa yol ekleme:
Rpt kendine göre kısa yol oluşturma imkanı sunmaktadır. Bu kısa yol şeklinde kendi hazırladı şablonu metne koyma imkanı sunmaktadır.

Dil seçeneği referanslarımız:
Şimdilik dil seçeneği Türkçe ve İngilizce bulunmaktadır.