NAPLISLaboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi, sağlık kurumlarında bulunan laboratuvar iş süreçlerini hızlandırarak verilerin eksiksiz bir şekilde işlenmesini ve sonuçlarının analiz edilmesini sağlayan bir sistemdir. Sağlık kuruluşlarında kullanılan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile tam entegre ve uyumlu çalışmaktadır.

Lbys Süreçleri

Tetkik Süreçleri

Barkodlama

Örnek Süreçleri

Analitik Süreç

Cihaz Entegrasyonu

Onaylama Süreçleri

Raporlama

Arşivleme

Kalite Kontrol

Spesifik Testler

Laboratuvar Modelleri