Kalite ve Müşteri Memnuniyeti Politikası

Protek Sağlık Bilişim, Müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini zamanın da karşılayabilmek ve hizmetleri minimum maliyet, maksimum kalite, hatasız ve eksiksiz çözümler üreterek % 100 müşteri memnuniyetini sağlamak. Uygun maliyet politikamız ile uluslararası rekabet gücümüzü arttıracak ve etkili bir kalite güvence sistemi ile üretimimizi, verimliliğimizi ve kararlılığımızı maksimum seviyede tutmak. İş verimliliği ve kalitesini artırmak, korumak ve de devamlı olarak kaliteyi geliştirme faaliyetlerinin başlangıç noktasının bilgili personel oluşturmakta yatmaktadır. Buna yönelik, çalışanlarımızın eğitimi, gelişimi ve çalışma koşullarının sürekli gelişimini sağlamak için çalışanların eğitimine önem vermek.

Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğinin tüm çalışanların katılımı ile sürekli iyileştirilmesini ve şartlara uygunluğunun sürekli gözden geçirilmesini, bu amaçla Kalite Politikamız ve buna paralel olarak belirlediğimiz Kalite Hedeflerimizin gözden geçirilmesi, sürekli iyileştirme, her departmanda, veri analizine dayalı olarak belli periyotlar da ölçümler gerçekleştirerek kalitenin sürekliliğini taahhüt ederiz.

Kalitenin müşteri odaklı olduğu, liderlik yarışında gerçek kazananları müşterilerden gelen mesajları en kısa sürede en iyi hizmet anlayışıyla ve ciddiyetle değerlendirip, kendi avantajlarına çevirebilenler olduğu bilincini tüm firma personeline benimsetmek.

Tüm personelimizle Protek Sağlık Bilişim yönetim sistemimizi ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardın tüm gereklerini yerine getirmek ve sistemimizin etkinliğini sürekli geliştirmek kuruluşumuzun temel politikasıdır.