ENTEGRE YÖNETİM POLİTİKASI

PROTEK Sağlık Entegre Yönetim Sistemleri Politikası aşağıda yer alan amaçları taahhüt etmektedir.

 • Müşteri memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamayı, sürekli iyileştirilmesi için çözüm odaklı ve öngörülü hareket etmeyi,
 • Etkili bir liderlik, sorumlu ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile Entegre Yönetim Sistemi’nin şartlarına uymayı ve çalışanların katılımı ile etkinliğini sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 • İçinde bulunduğumuz toplumun yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik projelere destek vermeyi, oluşturmayı ve gerçekleştirmeyi,
 • Çalışanlarımızın bireysel hedefleri ile şirket hedefleri arasında yön birliği sağlamayı, birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmek ve en üst düzeyde tutmayı, motivasyonu yüksek ve aidiyet duygusu pekişmiş insan kaynağı oluşturmasını sağlamayı,
 • Tüm çalışanlarımızı mesleki eğitim ve kişisel gelişim programları ile destekleyerek kendilerini sürekli geliştirmelerini ve verimliliklerini artırmalarını sağlamayı,
 • İç müşteri olan çalışanların önerilerini önemsemeyi, çözüm önerileri ile birlikte değerlendirmeyi ve hayata geçirilmesi onaylanan öneriler için çalışma grupları planlamayı,
 • Şikâyet, talep ve önerilerde çözüme yönelik kalıcı iyileştirmeleri sisteme entegre ederek iş süreçlerinde uygulanmasını sağlamayı,
 • Bilginin gizliliği ve doğruluğunu korumayı ve bilginin yetkisiz kişilere kasten veya dikkatsizlik sonucu veri sızıntısı olmaması için üst düzey önlem almayı,
 • Bilgiye gereksinim duyulduğunda yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurmayı,
 • Tüm çalışanların bilgi güvenliği farkındalığına sahip olmalarının sürekli olarak sağlamayı,
 • Tüm açıklar için önlemler almayı,
 • Çözüm ortağı veya iş birliği yapılan paydaşlarla yürütülen faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Prosedürleri’ ne uygun olarak hareket edilmesini sağlamayı,
 • Bilgi varlıklarının sahip olduğu muhtemel risklerin yönetimi, varlıkların bütünlük- gizlilik- erişilebilirlik durumlarını sürekli iyileştirmeyi ve çalışmaların performansının ölçülmesini sağlamayı,
 • PROTEK Sağlık’ a ait varlık envanterinde belirlenmiş olan kimlik bilgileri, müşteri bilgileri, yazılım paketleri, sunucular vb. bilgileri, koruma altında olan varlıklar ve varlık envanteri ile takip edilmelerini taahhüt eder.