admin

6 September 2021

Deneme Yazı 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an […]
6 September 2021

What is Teleradiology?

Teleradyoloji tanım olarak sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda yer alan hastanın radyolojik görüntülerinin, radyologlar tarafından raporlanıp elektronik olarak iletilmesidir. Raporlar kurumlara aktarılır ve görüntüler hakkında […]