DOSE IZDoseIZ, Hasta Dozu İzleme Uygulamasıdır.

CT , röntgen ve mamografi verilerinin içe aktarılması ve anonimleştirilmesi ile çalışmaktadır. Radyasyon maruziyet verilerini filtreleme ve arama ile Grafik Üzerinde Görüntülemeyi sağlar. Ortalama ve medyan doz ölçümleri, histogramlar, iş yükü verileri ve daha fazlasını içeren verileri görselleştirmek ve keşfetmek için grafikler yer almaktadır. Arka Planda Verilerin sıralı ve anonimleştirilmiş database tablolara aktarımını sağlar.Bu nedenle DoseIZ nitelikli bir tıbbi fizikçinin referans / temsili doz raporlaması için veri toplar.

En önemlisi disiplinler arası bir doz ve görüntü kalitesi ve radyasyon maruziyetlerini izlemek ve optimize etmek için ihtiyaç duyduğu araçları sağlar. Varsayılan olarak kişinin kimlik ve sağlık bilgileri saklanmaz. Özellikle isim, doğum tarihi, hasta kimliği vb. Saklanmaz; bununla birlikte, hasta yaşı ve hasta cinsiyeti, bunlar popülasyon doz analizi için saklanmaktadır. Kullanıcı Farklı veri tiplerini farklı Grafik Türlerinde Görüntüleyebilir hastaların radyasyon emilimlerinin istatistiklerini görebilir.

Kullanıcı Maksimum Radyasyon emilim değerlerini grafik üzerinde Kırmızı Çizgi ile Radyasyon emilimin Ağırlıklı Ortalamasını Sarı çizgi ile görebilir. Böylelikle Grafik yorumlama kolaylaşır.

Kullanıcı Arayüzden seçim yaparak radyasyon değeri ile hastaların verilerini kıyaslayacak grafikleri görüntüleyebilir.

Yapay Zeka çıkarımlar ile de kullanıcı İstatistikleri değerlendirebilir.