6 Eylül 2021

Deneme Yazı 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an […]
6 Eylül 2021

Teleradyoloji Nedir?

Teleradyoloji tanım olarak sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda yer alan hastanın radyolojik görüntülerinin, radyologlar tarafından raporlanıp elektronik olarak iletilmesidir. Raporlar kurumlara aktarılır ve görüntüler hakkında […]