AR-GE

Tele-Radyoloji İçin Optimal İş Yükü Dağılımı


Tele-radyoloji sistemleri radyologların en verimli ve etkin şekilde kullanılmasını temel alarak oluşturulmuştur. Radyolojik görüntülerin raporlandırılmasındaki hata oranlarının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

Doktorlara görüntüler atanırken bazı kriterler dikkate alınır ve verimlilik arttırılır. Bu kriterler;
• Doktorların uzmanlık alanları,
• Doktorların tecrübesi,
• Doktorların her görüntü tipini değerlendirmesi,
• Doktorların yorgunluk seviyeleri olarak belirlenmiştir.

Optimal iş yükü dağılımı;
• Doktorlara sunulan anketlerle doktorların öz değerlendirmeleri yapılarak,
• Doktorlara atanan görüntüler zordan kolaya olacak şekilde sıralanarak,
• Doktorların okuma anında göz takip cihazından alınan bilgilerle yorgunluk durumları tespit edilerek belirlenir.